Expert Info

Member for

2 months 4 weeks
Originally From
USA
Living in, or planning to move to
United States of America
About me

Địch vụ kế toán trọn gói UY TÍN sẽ đại diện cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký thuế – sử dụng cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc của khách hàng đặt lên hàng đầu cùng với lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật.